BINNENVAARTPOLITIEREGLEMENT 2012 PDF

(the Port Regulations for the Noordzeekanaalgebied ) the RHV de Regionale Dutch Shipping Traffic Act) the BPR: het Binnenvaartpolitiereglement. (Regional Port Bye-laws for the Noordzeekanaalgebied ) BPR: Binnenvaartpolitiereglement (the Dutch Inland Waterways Police Regulations); g. However, on 4 January , Dutch and German press started to write much more .. Wet- en regelgeving – Binnenvaartpolitiereglement – BWBR”.

Author: Tygoshakar Kar
Country: Belize
Language: English (Spanish)
Genre: Travel
Published (Last): 21 November 2010
Pages: 103
PDF File Size: 9.93 Mb
ePub File Size: 8.4 Mb
ISBN: 729-3-48685-298-9
Downloads: 14344
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Sami

OJ L5. Chapter 07 Volume P. The member states bear sole responsibility for all information on this site provided by them on the transposition of EU law into national law. This does not, however, prejudice the results of the verification by the Commission of the completeness and correctness of the transposition of EU law into national law as formally notified to it by the member states.

The collection National transposition measures is updated weekly. Ministerieel besluit van 19 april bimnenvaartpolitiereglement vaststelling van het “Rampenplan Noordzee”.

Koninklijk besluit van 21 november tot regeling van het onderzoek van ongevallen en incidenten op zee. Bekendtgorelse om danske skibes deltagelse i obligatoriske meldessystemer for skibe. Zakon o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika.

App Detail » BinnenvaartPolitieReglement FREE

Pravilnik o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe. Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o inspekcijskom nadzoru sigurnosti plovidbe. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 agoston.

  HENRY HORENSTEIN BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHY PDF

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro m. Besluit van 27 augustushoudende wijziging van enige algemene maatregelen van bestuur in verband met de implementatie van richtlijn nr.

binnenvaartpolitoereglement Besluit van 21 oktoberhoudende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 27 augustushoudende wijziging van enige algemene maatregelen van bestuur in verband met de implementatie van richtlijn nr. Regeling melding ongevallen en voorvallen op zee Wet van 15 december tot wijziging van de Scheepvaartverkeerswet, de Wet voorkoming verontreiniging door schepen en de Wet op de economische delicten in verband met de implementatie van richtlijn nr.

Besluit van 16 decemberhoudende de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen II tot en met XI van de wet, houdende wijziging de Scheepvaartverkeerswet, de Wet voorkoming verontreiniging door schepen en de Wet op de economische delicten in verband met de implementatie van richtlijn nr. Regeling verstrekken gegevens scheepvaart. Besluit van 3 januarihoudende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikelen I van de wet van 15 december houdende wijziging van de Scheepvaartverkeerswet, de Wet voorkoming verontreiniging door schepen en de Wet op de economische delicten in verband met de implementatie van richtlijn nr.

Besluit van 3 januarihoudende bepalingen aangaande het ontvangen, bewaren en verstrekken van gegevens met betrekking tot de scheepvaart door organisaties en personen die niet aan het scheepvaartverkeer deelnemen, in verband binnenvaartpolitiereglemebt de implementatie van richtlijn nr.

Besluit van 17 novemberhoudende wijziging van het Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement en het Binnenvaartpolitiereglement in verband met enkele technische aanpassingen, de verbetering van de systematiek, de presentatie en de redactie Negende wijzigingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement.

  FORREST MIMS CIRCUIT SCRAPBOOK PDF

Laura Dekker

Informations- und Meldeverordnung — Seeschifffahrt. Ustawa z dnia 9 listopada r. Ustawa z dnia 29 sierpnia r.

Ustawa z dnia 21 marca r. Ustawa z dnia 20 kwietnia r. Ustawa z dnia 24 sierpnia r. Ustawa z dnia 1 grudnia r. Ustawa z dnia 20 marca r. Ustawa z dnia 18 sierpnia r.

Zakon o prevozu nevarnega blaga. Pravilnik o nadzoru pomorskega prometa. Zakon o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika.

BinnenvaartPolitieReglement FREE | Apps | Apps

Section Powers of inspectors in relation to premises and ships. Statutory Instrument No. This site uses cookies to improve your browsing experience. Would you like to keep them? Skip to main content. This document is an excerpt from the EUR-Lex website.

EU case law Case law Digital reports Directory of case law. Need more search options? Use the Advanced search.

EUR-Lex – L – EN – EUR-Lex

Help Print this page. Expand all Collapse all. National transposition measures communicated by the Member States concerning: National transpositions by Member State.

From NL, FR into. Czech Republic Czech Republic. From MT, EN into. United Kingdom United Kingdom.